அடிப்படைகள்

இந்த பகுதி எக்செல் அடிப்படைகளை விளக்குகிறது. நீங்கள் எக்செல் பயன்படுத்தத் தொடங்குவதற்கு முன் இந்தப் பிரிவில் விளக்கப்பட்டுள்ள அடிப்படை சொற்களை அறிவது நல்லது. மேலும் படிக்க

கண்டுபிடித்து தேர்ந்தெடுக்கவும்

குறிப்பிட்ட உரையை விரைவாகக் கண்டறிந்து அதை வேறு உரையுடன் மாற்றுவதற்கு எக்செல் கண்டுபிடித்து மாற்று அம்சத்தைப் பயன்படுத்தலாம். சூத்திரங்கள், கருத்துகள், நிபந்தனை வடிவமைப்பு, மாறிலிகள், தரவு சரிபார்ப்பு போன்ற அனைத்து கலங்களையும் விரைவாகத் தேர்ந்தெடுக்க எக்செல்ஸின் கோ டு ஸ்பெஷல் அம்சத்தைப் பயன்படுத்தலாம். மேலும் படிக்கவிசைப்பலகை குறுக்குவழிகள்

எக்செல் விசைப்பலகை குறுக்குவழிகள் உங்கள் வேகத்தை அதிகரிக்க உங்கள் சுட்டிக்கு பதிலாக உங்கள் விசைப்பலகை மூலம் விஷயங்களைச் செய்ய அனுமதிக்கிறது. மேலும் படிக்க

பாதுகாக்க

எக்செல் கோப்பை கடவுச்சொல்லுடன் குறியாக்கம் செய்யுங்கள், அதனால் அதை திறக்க கடவுச்சொல் தேவை. எக்செல் கோப்பை கடவுச்சொல் பாதுகாக்க, பின்வரும் படிகளை இயக்கவும். மேலும் படிக்கஅச்சிடு

இந்த அத்தியாயம் ஒரு பணித்தாளை எவ்வாறு அச்சிட வேண்டும் மற்றும் எக்செல் இல் சில முக்கிய அச்சு அமைப்புகளை எவ்வாறு மாற்றுவது என்பதை உங்களுக்குக் கற்பிக்கிறது. மேலும் படிக்க

பணிப்புத்தகம்

பணிப்புத்தகம் என்பது உங்கள் எக்செல் கோப்பிற்கான மற்றொரு வார்த்தை. நீங்கள் எக்செல் தொடங்கும் போது, ​​புதிதாக ஒரு எக்செல் பணிப்புத்தகத்தை உருவாக்க வெற்று பணிப்புத்தகத்தை கிளிக் செய்யவும். மேலும் படிக்கசெல்களை வடிவமைக்கவும்

எக்செல் இல் கலங்களை வடிவமைக்கும் போது, ​​எண்ணை மாற்றாமல் ஒரு எண்ணின் தோற்றத்தை மாற்றுகிறோம். நாம் எண் வடிவத்தை (0.8, $ 0.80, 80%, முதலியன) அல்லது பிற வடிவமைப்புகளை (சீரமைப்பு, எழுத்துரு, பார்டர் போன்றவை) பயன்படுத்தலாம். மேலும் படிக்க

வார்ப்புருக்கள்

புதிதாக ஒரு எக்செல் பணிப்புத்தகத்தை உருவாக்குவதற்கு பதிலாக, நீங்கள் ஒரு டெம்ப்ளேட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒரு பணிப்புத்தகத்தை உருவாக்கலாம். பல இலவச வார்ப்புருக்கள் உள்ளன, பயன்படுத்த காத்திருக்கிறது. மேலும் படிக்க^